چسب باغبانی لاتکس®
  معرفی:
چسب باغبانی "لاتکس®"، محافظ سلولها و بافتهای انواع درختان مثمر و غير مثمر می باشد. بعد از هرس درختان و موقع قلمه زدن و هنگام پيوند زدن در باغبانی مورد مصرف بسيار دارد. هرس: مورد استفاده قبل و بعد از يخبندان جهت هرس درختان ميوه بمنظور بالا بردن عملکرد محصول و هرس شکل دهی بعد از چيدن ميوه ها و همچنين هرس جهت جوان کردن درختان مسن، چسب "لاتکس®" کاربرد علمی و عملی دارد و خود حاوی مواد محافظ و نگهدارنده طبيعی می باشد. پيوند: بعد از اجرای پيوند و بستن نوار روی قسمت پيوند شده، چسب "لاتکس®" روی آن کشيده می شود، بنحويکه تمام قسمت پيوند و پيوندک را پوشش دهد. قلمه زدن: بعد از تهيه قلمه و آماده کردن آن، بمنظور جلوگيری از ورود ميکروب، ويروس و حمله آفات در قسمت بالای قلمه که از خاک بيرون است، چسب "لاتکس®" استفاده می شود. توجه شود که قلمه های تهيه شده بصورت مورب تهيه شده تا از تجمع آب هنگام آبياری يا بارندگی جلوگيری شود. بريدگی زخم تنه درختان و درختچه ها: به محض ديدن بريدگی پوست و يا عوارض ديگری در تنه يا شاخه درختان، چسب باغبانی "لاتکس®" در محل بريدگی کشيده شود. چسب باغبانی حاوی مواد نگهدارنده است و بدون لطمه به بافتها و سلولهای حساس درخت از آن محافظت می کند. پوسيدگی تنه و ريشه: در صورت بروز پوسيدگی در تنه يا ريشه (بيماری گوموز Gummosis) محل پوسيدگی را کاملاً تميز و پاک نموده با اختلاط چسب "لاتکس®" و قارچ کش، محل پوسيدگی را پوشش دهيد. "لاتکس®" از مواد کاملاً غير مضر برای بافتهای درختان تهيه شده است. ماده رقيق کننده آن آب و الکل می باشد و مقدار کمی از آن می تواند غلظت چسب را تغيير دهد.
طرز استفاده :
چسب سرد باغبانی را با تکه چوب يا قلم مو کاملاً بهم زده تا بصورت خمير يکنواخت درآيد و در صورت نياز جهت رقيق کردن کمی الکل و آب به آن اضافه کنيد، سپس در محل مورد نياز کاملاً کشيده و پوشش دهيد. توجه: چسب "لاتکس®" در سرما کاملاً مقاوم بوده و در بعضی نقاط کشور بعنوان محافظ سرما کاربرد دارد.
بسته بندی:
قوطی های نيم و يک کيلوئی و کارتنهای 12 و 18 عددی و در صورت نياز در سطل های 2 و 5 کيلوئی يا بزرگتر قابل ارائه است.
   برای دیدن پوستر کلیک کنید