• آدرس : تهران - میدان فردوسی - ابتدای سپهبد قرنی - کوچه علوی 2 -  پلاک 6
  • تلفن : 88809921-88809832
  • 88807089 : فکس
  • info@samiranco.com : آدرس الکترونیکی
  • samiranco.com : وب سایت